Audiovertraging

Compenseert voor de onjuiste timing tussen video en audio.

0 ms – 200 ms (Standaard: 0 ms)

U kunt de “Audiovertraging” voor de gamemodus instellen wanneer de “Video-modus” is ingesteld op “Automatisch” of “Game”. koppeling

U kunt dit niet instellen wanneer de Ingangsmodus is ingesteld op “7.1CH IN”.

Bewaar “Audiovertraging” voor iedere invoerbron.

naar boven