Zarządzanie siecią

Umożliwia komunikację sieciową w trybie oczekiwania.

Wył. w trybie gotowości
(Domyślne):

W trybie oczekiwania funkcje sieciowe są zawieszone.

Zawsze wł.:

W trybie oczekiwania funkcje sieciowe są aktywne. Urządzenie główne może być obsługiwane za pomocą kontrolera zgodnego z siecią.

W przypadku korzystania z funkcji sterowania z sieci Web albo oprogramowania Marantz 2016 AVR Remote App lub HEOS App należy jednocześnie ustawić wartość ustawienia “Zarządzanie siecią” na “Zawsze wł.”.

UWAGA

W przypadku ustawienia opcji “Zarządzanie siecią” na “Zawsze wł.”, zużycie energii w trybie oczekiwania jest większe.

powrót do góry