Przy otwartych drzwiczkach

Name Front Small2a S63

Przycisk PURE DIRECT

Umożliwia przełączanie między trybami dźwiękowymi Direct, Pure Direct i Auto Surround.

Wskaźnik PURE DIRECT

Świeci, gdy jako tryb dźwięku wybrany jest tryb “Pure Direct”. link

Przycisk M-DAX

Włącza lub wyłącza tryb M-DAX. link

Wskaźnik M-DAX

Świeci, gdy jest wybrany tryb M-DAX. link

Przycisk ZONE2 ON/OFF

Służy do włączania/wyłączania strefy ZONE2 (inne pomieszczenie). link

Przycisk ZONE2 SOURCE

Służy do wyboru źródła sygnału dla strefy ZONE2. link

Przyciski zaprogramowanych kanałów tunera
(TUNER PRESET CH +, –)

Służą do wybierania zaprogramowanych stacji. link

Przycisk DIMMER

Każde naciśnięcie powoduje zmianę jasności wyświetlacza. link

Przycisk STATUS

Każde naciśnięcie powoduje zmianę informacji o stanie na wyświetlaczu.

Przycisk SOUND MODE

Wybór trybu dźwięku. link

Name Front Small2b S63

Gniazdo słuchawek (PHONES)

Do podłączania słuchawek.

Jeżeli do tego gniazda podłączone zostaną słuchawki, sygnał audio nie będzie wyprowadzany przez podłączone głośniki ani przez złącza PRE OUT.

UWAGA

Aby nie spowodować uszkodzenia słuchu podczas słuchania z użyciem słuchawek, nie zwiększaj gwałtownie poziomu głośności.

Gniazdo SETUP MIC

Służy do podłączania, dołączonego do zestawu, mikrofonu do kalibracji dźwięku. link

Port USB ( Icon USB )

Służy do podłączania urządzeń magazynujących USB (takich jak pamięć USB). link

Złącze AUX1-HDMI

Służy do podłączania urządzeń zgodnych z wyjściem HDMI, takich jak kamery wideo i konsole gier. link

Złącza AUX1 INPUT

Służą do podłączania urządzeń wyposażonych w wyjścia analogowe, takich jak kamery wideo i konsole gier. link

powrót do góry