Procedura ustawień

Włącz funkcję Sterowanie HDMI na tym urządzeniu.

Ustaw “Sterowanie HDMI” na “Włącz”. link

Włącz zasilanie we wszystkich urządzeniach podłączonych kablem HDMI.
We wszystkich urządzeniach podłączonych kablem HDMI uaktywnij funkcję Sterowanie HDMI.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi wszystkich współpracujących urządzeń w zakresie sprawdzenia ustawień.

Operacje 2 i 3 powinny być wykonane zaraz po podłączeniu jednego z urządzeń.

Przełącz wejście telewizyjne na wejście HDMI, podłączone do amplitunera.
Przełącz źródło wejściowe tego urządzenia, aby sprawdzić, czy wideo z odtwarzacza podłączonego za pomocą HDMI jest poprawnie odtwarzane.
Po przełączeniu zasilania TV w tryb oczekiwania, sprawdź, czy zasilanie amplitunera przeszło również w tryb oczekiwania.
UWAGA

Zależnie od podłączeń odbiornika TV lub odtwarzacza, niektóre funkcje mogą nie działać. Sprawdź instrukcję użytkownika, gdzie zamieszczono dodatkowe informacje.

Funkcja HDMI ZONE2 nie jest zgodna z funkcją Sterowanie HDMI.

W przypadku używania funkcji HDMI ZONE2 z parametrem “Sterowanie HDMI” menu ustawionym na “Włącz”, funkcja HDMI ZONE2 może nie działać prawidłowo.

powrót do góry