Wybór wejść

Ustawienie trybu pracy wejścia audio każdego źródła wejściowego.

Dostępne tryby wejściowe zależą od źródła sygnału.

Ustawienia “Wybór wejść” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

Tryb wejściowy

Ustawienie trybu wejściowego audio dla różnych źródeł sygnału.

Normalnie zalecamy ustawienie trybu wejściowego audio na “Automatyczna”.

Automatyczna
(Domyślne):

Automatycznie wykrywa źródło sygnału i rozpoczyna odtwarzanie.

HDMI:

Odtwarza tylko sygnały z wejść HDMI.

Cyfrowe:

Odtwarza tylko sygnały z cyfrowych wejść dźwięku.

Analogowe:

Odtwarza tylko sygnały z analogowych wejść dźwięku.

7.1CH IN:

Będą odtwarzane tylko sygnały wejściowe ze złącza 7.1CH IN.

Jeśli “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Włącz” i przez złącze HDMI MONITOR 1 podłączony jest telewizor zgodny z ARC, to tryb wejściowy, którego źródłem wejściowym jest “TV Audio”, zostanie ustalony na ARC.

Gdy do terminala HDMI MONITOR 1 podłączony jest telewizor kompatybilny z funkcją eARC, tryb wejściowy to eARC, a źródło sygnału wejściowego to “TV Audio”.

Trybu dźwięku nie można ustawić, jeśli tryb wejściowy jest ustawiony na “7.1CH IN”.

powrót do góry