Blokowanie ustawień

Chroni ustawienia przed przypadkową zmianą.

Zablokowane

Włącz:

Ochrona ustawień włączona.

Wył.
(Domyślne):

Ochrona ustawień wyłączona.

Chcąc skasować te ustawienia, ustaw parametr “Zablokowane” na “Wył.”.

UWAGA

Jeśli parametr “Zablokowane” jest ustawiony na “Włącz”, nie wyświetlane są żadne ustawienia oprócz “Blokowanie ustawień”.

powrót do góry