Konfigurowanie głośników i ustawienia “Przypisanie wzmacn.”

To urządzenie posiada wbudowany 9-kanałowy wzmacniacz mocy. Oprócz podstawowego systemu 5.1-kanałowego mogą zostać skonfigurowane rozmaite systemy głośnikowe, takie jak systemy 7.1-kanałowe, połączenia bi-amp i 2-kanałowe systemy dla odtwarzania wielostrefowego, poprzez zmianę ustawień “Przypisanie wzmacn.” odpowiednio do zastosowania. link

Przeprowadź ustawienia “Przypisanie wzmacn.”, aby dopasować je do liczby pomieszczeń i instalowanej konfiguracji głośników. link

Odtwarzający głośnik w każdej strefie

Ustawianie trybu pracy (“Przypisanie wzmacn.”)

Połączenia, strona

MAIN ZONE

ZONE2

Odtwarzanie 5.1-kanałowe

2-kanałowe (Pre-out)

Można ustawić we wszystkich trybach “Przypisanie wzmacn.”.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe

7.1 kan. + ZONE2

Odtwarzanie 9.1-kanałowe

9.1 kan. (Domyślne)

Odtwarzanie 11.1-kanałowe

11.1 kan.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (połączenie bi-amp głośników przednich)

7.1 kan. (Bi-Amp)

Drugie głośniki przednie

7.1 kan. + Frontowe B

Odtwarzanie 7.1-kanałowe

2-kanałowy
(wyjście głośnikowe)

7.1 kan. + ZONE2

Odtwarzanie 5.1-kanałowe (połączenie bi-amp głośników przednich)

2-kanałowy
(wyjście głośnikowe)

5.1k. (Bi-Amp) + ZONE2

Tryb dźwięku, który można wybrać różni się w zależności od konfiguracji głośników. W celu sprawdzenia jakie tryby dźwięku są obsługiwane, patrz “Tryby dźwięku i wyjście kanału” link.

Na następnych stronach zaprezentowane są przykłady podstawowego podłączenia.

Oprócz połączeń opisanych na str.link - link, urządzenie umożliwia podłączanie różnych głośników, dzięki ustawieniu “Przypisanie wzmacn.”.

Dodatkowe informacje można znaleźć na ekranie menu w “Zobacz konf. Terminali” przy ustawieniach ekranu “Przypisanie wzmacn.”, który pokazuje w jaki sposób można podłączyć urządzenie w otoczeniu.

GUI ViewTerminalConfig S63U

powrót do góry