Wyłączanie działania wszystkich przycisków

Naciśnij przycisk Power Button , trzymając wciśnięte przyciski M-DAX i DIMMER, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.
Za pomocą przycisków ZONE2 SOURCE lub INTERNET RADIO wybierz “FP/VOL LOCK On”.
Naciśnij przycisk STATUS, aby wprowadzić ustawienia.

Zostanie wyłączone działanie wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku Power Button .

powrót do góry