Ustawienia

Skonfiguruj adres IP.

Jeśli używasz routera szerokopasmowego (funkcja DHCP), informacje wymagane do połączenia z siecią, takie jak adres IP, zostaną automatycznie skonfigurowane, ponieważ funkcja DHCP jest ustawiona na “Włącz”, w ustawieniach domyślnych tego urządzenia.

Wprowadzaj informacje o Adres IP, Maska podsieci, Brama standardowa i serwerze DNS, tylko podczas przypisywania stałego adresu IP lub łączenia z siecią bez funkcji DHCP.

GUI NetworkSetup S7

DHCP

Określa sposób podłączenia do sieci LAN.

Włącz
(Domyślne):

Skonfiguruj ustawienia sieciowe automatycznie za pomocą posiadanego routera.

Wył.:

Skonfiguruj ustawienia sieciowe ręcznie.

Adres IP

Ustaw adres IP w poniżej określonym zakresie.

Sieciowa funkcja audio nie może być użyta, jeżeli adres IP nie zostanie ustawiony prawidłowo.

CLASS A:10.0.0.1 – 10.255.255.254

CLASS B: 172.16.0.1 – 172.31.255.254

CLASS C: 192.168.0.1 – 192.168.255.254

Maska podsieci

Podłączając modem xDSL lub odpowiednią kartę do amplitunera, wprowadź maskę podsieci podaną w dokumentacji dostarczonej przez dostawcę usług sieciowych. Normalnie maska ta ma wartość “255.255.255.0”.

Brama standardowa

Podłączając do bramy sieciowej (router) wprowadź jego adres IP.

DNS

Wprowadź adres DNS wyszczególniony w dokumentacji dostarczonej przez dostawcę usług sieciowych.

Jeżeli nie można uzyskać połączenia z Internetem, ponownie sprawdź podłączenia oraz ustawienia. link

Jeśli jednak nie posiadasz wiedzy na temat połączeń internetowych, skontaktuj się z ISP (Internet Service Provider) lub sklepem, w którym zakupiono komputer.

powrót do góry