Opis typów trybów dźwięku

Tryb dźwięku Dolby

Typ trybu dźwięku

Opis

Dolby Atmos

Wybierz ten tryb, aby odtwarzać zawartość zakodowaną w technologii Dolby Atmos. Jeżeli wcześniej wybrano inny tryb dźwięku, wybierz ponownie ten tryb, aby odtwarzać zawartość Dolby Atmos. Odczytuje zawartość zakodowaną w Dolby Atmos i dane o jej położeniu w czasie rzeczywistym oraz wysyła dźwięk do odpowiednich głośników, tworząc jego naturalny obraz, niezależnie od układu głośników. Użyj głośników sufitowych i/lub głośników Dolby Atmos do otrzymania pola dźwięku trójwymiarowego.
Można uzyskać pełnię wrażeń dźwiękowych z tradycyjnych układów głośnikowych, które nie używają głośników górnych lub z funkcją Dolby Atmos, wybierając funkcję wirtualizacji głośnika ∗.

Dolby TrueHD

Wybierz ten tryb, aby odtwarzać treści zakodowane przy pomocy Dolby TrueHD przy 192 kHz/96 kHz.

Dolby Digital Plus

Wybierz ten tryb, aby odtwarzać treści zakodowane przy pomocy Dolby Digital Plus.

Dolby Digital

Wybierz ten tryb, aby odtwarzać treści zakodowane przy pomocy Dolby Digital.

Dolby Surround

Ten tryb wykorzystuje Dolby Surround Upmixer, aby rozszerzyć odtwarzanie różnych źródeł do naturalnego i realistycznego trybu wielokanałowego.
Użyj głośników sufitowych, takich jak górne środkowe głośniki, do otrzymania pola dźwięku trójwymiarowego.

Ta funkcja Wirtualizer Głośnikowy będzie obsługiwana poprzez aktualizację oprogramowania wewnętrznego (firmware).

Tryb dźwięku DTS

Typ trybu dźwięku

Opis

DTS Surround

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS.

DTS ES Dscrt6.1∗1

Ten tryb jest przydatny do odtwarzania dysków nagranych w formacie DTS-ES.
Tylny kanał surround dodany metodą dyskretną jest odtwarzany jako niezależny kanał.
Ponieważ wszystkie kanały są od siebie niezależne, wzbogaceniu ulega dookólna wyrazistość przestrzenna i precyzja lokalizacji pozornych źródeł dźwięku.

DTS ES Mtrx6.1∗1

Ten tryb jest przydatny do odtwarzania dysków nagranych w formacie DTS-ES.
Kanał tylny surround dodany do kanałów surround lewego i tylnego za pomocą kodera macierzowego w czasie nagrania programowego jest dekodowany przez dekoder macierzowy amplitunera i odtwarzany z każdego kanału (lewy surround, prawy surround, tylny surround).

DTS 96/24

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS 96/24.

DTS-HD

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS-HD.

DTS Express

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS Express.

DTS:X

Tryb ten można wybrać podczas odtwarzania źródła zakodowanego w DTS:X.
Odczytuje zawartość zakodowaną w DTS:X i dane o jej położeniu w czasie rzeczywistym oraz wysyła dźwięk do odpowiednich głośników, tworząc jego naturalny obraz, niezależnie od układu głośników. Użyj wysokich głośników, aby uzyskać trójwymiarowe pole dźwiękowe.

IMAX DTS

Tryb ten jest automatycznie włączany podczas odtwarzania treści IMAX Enhanced w strumieniu bitów DTS. link

Ten tryb można również wybrać, gdy “Parametr Surround” - “IMAX” ustawione jest na “Włącz” w menu, oraz gdy wprowadzany jest sygnał kanału DTS 5.1 o częstotliwości próbkowania 48 kHz.

Gdy “Konfig. głośników” - “Tył Surr.” ustawione jest na “2 głośniki”, “Konfig. głośników” - “Centralny” ustawione jest na “Duże” lub “Małe”, oraz gdy tryb dźwięku jest ustawiony na “IMAX DTS”, dźwięk surround odtwarzany jest z tylnego głośnika surround. Dźwięk nie płynie z głośnika surround.

Informacje o niskich tonach głośników nie są przekierowywane do subwoofera, ale uzyskują lepszy efekt basowy z głośników przednich i środkowych dzięki specjalnemu algorytmowi IMAX, gdy “Frontowe” i “Centralny” są ustawione na “Małe”.

IMAX DTS:X

Tryb ten jest automatycznie włączany podczas odtwarzania treści IMAX Enhanced w strumieniu bitów DTS:X. link

Informacje o niskich tonach głośników nie są przekierowywane do subwoofera, ale uzyskują lepszy efekt basowy z głośników przednich i środkowych dzięki specjalnemu algorytmowi IMAX, gdy “Frontowe” i “Centralny” są ustawione na “Małe”.

DTS Neural:X∗2

Ten tryb wykorzystuje DTS Neural:X Upmixer, aby rozszerzyć odtwarzanie różnych źródeł do naturalnego i realistycznego trybu wielokanałowego.
Użyj wysokich głośników, takich jak przednie wysokie głośniki, aby uzyskać trójwymiarowe pole dźwiękowe.

DTS Virtual:X∗2∗3

Ten tryb używa DTS Virtual:X z przetwarzaniem wirtualnym górnym i wirtualnej przestrzeni, aby uzyskać trójwymiarowe pole dźwiękowe, gdy nie są używane głośniki górne.

Można to wybrać, gdy parametr “Konfig. głośników” - “Tył Surr.” nie jest ustawiony na “Brak”. link

Nie można wybrać, jeżeli sygnał wejściowy to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.

Można wybrać, gdy nie są używane głośniki górne, sufitowe i Dolby Atmos Enabled.

Tryb odtwarzania wielokanałowego PCM

Typ trybu dźwięku

Opis

Multi Ch In

Tryb ten można wybrać w przypadku odtwarzania źródeł wielokanałowych PCM/DSD.

Tryb dźwięku oryginalny

Typ trybu dźwięku

Opis

Multi Ch Stereo

Korzystaj z tego trybu, by cieszyć się zaletami dźwięku stereo we wszystkich głośnikach.

Virtual

Tryb ten umożliwia doświadczenie szerokiego efektu przestrzennego podczas odtwarzania dźwięku wyłącznie przez głośniki przednie (L/P) i podczas odsłuchu przez słuchawki stereofoniczne.

Tryb dźwięku Auto

Typ trybu dźwięku

Opis

Auto

W tym trybie jest wykrywany typ cyfrowego sygnału wejściowego, taki jak Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (wielokanałowy), a odpowiedni tryb odtwarzania jest wybierany automatycznie.
Jeśli sygnał wejściowy jest sygnałem analogowym lub PCM (2-kanałowym), zostanie użyte odtwarzanie stereo. Dla Dolby Digital lub DTS, muzyka odtwarzana jest zgodnie z odpowiednim numerem kanału.

Tryb dźwięku stereo

Typ trybu dźwięku

Opis

Stereo

W tym trybie dźwięk stereo dwukanałowy jest odtwarzany bez dodatkowego przetwarzania surround.

Dźwięk jest wyprowadzany przez prawy i lewy głośnik główny oraz subwoofer (o ile jest podłączony).

W przypadku podłączenia sygnałów wielokanałowych, są one mieszane do dwóch kanałów audio i odtwarzane bez dodatkowego przetwarzania surround.

Tryb dźwięku Direct

Typ trybu dźwięku

Opis

Direct

Ten tryb odtwarza dźwięk, taki jak nagrany w źródle.

Pure Direct

Ten tryb odtwarza z jeszcze wyższa jakością dźwięku niż tryb “Direct”.
Następujące obwody zostają zatrzymane w celu dalszego poprawienia jakość dźwięku.

Obwód wskaźnika wyświetlacza na korpusie (wyświetlacz wyłączy się).

Przełącznik wejść/wyjść analogowych i procesor.

powrót do góry