Reset

Służy do przywracania ustawień do domyślnych wartości fabrycznych.

Inicjowanie można wykonać w odniesieniu do wszystkich ustawień jednostki lub tylko ustawień sieci.

Wszystkie ustawienia

Wszystkie ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych.

Ustawienia sieciowe

Tylko ustawienia sieci zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych.

Przed przywróceniem ustawień domyślnych użyj funkcji “Zapisz i załaduj” z menu, aby zapisać i przywrócić szczegóły różnych ustawień skonfigurowanych w urządzeniu.link

Operację “Reset” można przeprowadzić także za pomocą przycisku na głównym module. Szczegółowe informacje na temat resetowania wszystkich ustawień do wartości fabrycznych można znaleźć w Przywracanie ustawień fabrycznychlink, a więcej informacji na temat resetowania ustawień sieci do wartości fabrycznych można znaleźć w Przywracanie ustawień sieciowychlink.

UWAGA

Nie odłączaj zasilania ani nie wyłączaj urządzenia w trakcie inicjowania ustawień sieci.

powrót do góry