Triggeruitgang

Selecteer de omstandigheden voor het activeren van de triggeruitgang.

Zie voor details aangaande het verbinden van de DC OUT-aansluiting DC OUT-aansluitingkoppeling.

Bij het instellen voor zone (MAIN ZONE/ZONE2)

Trigger uit is geactiveerd door middel van een koppeling naar de stroomvoorziening van de zone, ingesteld op “Aan”.

Bij het instellen van een ingangsbron

Activeer trigger uit wanneer de ingangsbron die is ingesteld op “Aan”, is geselecteerd.

Aan:

Trigger activeren in deze modus.

– – –:

Trigger niet activeren in deze modus.

naar boven