Aansluiten en afspelen vanaf een digitaal apparaat (coaxiaal/optisch)

Druk op DISC/INPUT om de weergavemediamodus te wisselen naar “Coaxial” of “Optical”.

Het digitale audiosignaal dat wordt ingevoerd, wordt als volgt weergegeven op het display.

“Coax:xxxxk”

of

“Opt:xxxxk”

(xxxx is de samplingfrequentie.)

Als de bemonsteringsfrequentie niet kan worden gedetecteerd, wordt “Unlock” weergegeven.

“Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd.

Specificaties van ondersteunde audioformaten

OPMERKING

Voer geen niet-PCM-signalen in, zoals Dolby Digital en DTS. Hierdoor wordt ruis veroorzaakt en kunnen de luidsprekers schade oplopen.

naar boven