Bestanden op een USB-geheugenapparaat weergeven

Sluit het USB-geheugenapparaat aan op de USB-poort. koppeling
Druk op DISC/INPUT om de weergavemedia modus in te stellen op “iPod/USB”.

Wanneer het menu “Resume Play”koppeling op de display op aan staat, start de weergave automatisch.

Druk op White-Arrow-Left .

De bestands- of folderlijst verschijnt op de display van dit toestel.

De bestands- of folderlijst kan ook worden weergegeven door op Square Black te drukken om de weergave te stoppen.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om de map te selecteren en druk op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om het bestand te selecteren en druk daarna op ENTER.

Het afspelen start.

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right

Weergave

Pause

Pauze

Square Black

Stop

Skip-Left , Skip-Right

Vorige / volgende

(Ingedrukt houden)
Snel vooruit-/Terugspoelen

White-Arrow-Left

Een laag hoger in het mapniveau

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Selecteer het item

ENTER

Het geselecteerde item invoeren / Weergave

REPEAT

Herhaald afspelen

Schakelen tussen Herhalen van alle tracks en één track herhalen.

RANDOM

Willekeurige weergave

MODE/TRIM

Schakelen naar de mapweergavemodus

Schakelen tussen de modus “Folder” en “All”.

INFO

Schakel de display tussen verstreken weergavetijd en tekstinformatie.

OPMERKING

Voor het afspelen van een ander bestand tijdens weergave van een USB-geheugenapparaat, drukt u op White-Arrow-Left om het mapniveau te tonen shirosankaku en vervolgens op shirosankaku-Reverse om het af te spelen bestand te selecteren en daarna drukt u op ENTER.

Verwijder het USB-geheugenapparaat niet uit het toestel wanneer de communicatie-indicator van het USB-geheugen knippert. Hierdoor kan het USB-geheugenapparaat of de bestanden die op dit apparaat zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Opgelet, Marantz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen met de gegevens op het USB-geheugenapparaat, die ontstaan tijdens het gelijktijdig gebruik van dit toestel en het USB-geheugenapparaat.

Het display schakelen

Druk op INFO tijdens weergave.

Hiermee schakelt u tussen verstreken weergavetijd en tekstinformatie.

Bij weergave van een WAV-, AIFF- of DSD (.dff)-bestand, worden de bestandsnaam, het bestandsnummer en bestandsformaat getoond.

De speler kan de volgende tekens weergeven:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

! ” # $ % & : ; < > ? @ \ [ ] _ ` l { } ~ ^ ’( ) * + , - . / = (spatie)

Er wordt een punt (“.”) weergegeven in plaats van elk teken dat niet kan worden weergegeven door de speler.

Bestanden die kunnen worden afgespeeld

Het weergavebereik selecteren

Druk in de stopstand op MODE/TRIM.

Het weergavebereik van een track kan worden ingesteld.

Folder mode:

Alle bestanden in de geselecteerde map worden afgespeeld.

All mode:

Alle bestanden op de USB-geheugenapparaat worden afgespeeld.

De maphiërarchie wordt niet weergegeven wanneer “All mode” is ingesteld als het weergavebereik.

naar boven