Obsługa funkcji nauki

Jeśli urządzenie nie działa, nawet jeśli kod ustawień jest zarejestrowany, należy użyć funkcji nauki. Pilot zdalnego sterowania może zapamiętać kody zdalnego sterowania dla różnych urządzeń w tym również tego urządzenia.

Rysunek pilota

powrót do góry