Ansluta en enhet med flerkanalsutgång

Du kan ansluta den här enheten till en extern enhet som har utgångar för flerkanalsljud och spela upp musik och video.

Ställ in “Ingångsläge” på ”7.1CH IN” för att spela upp analoga ingångssignaler från 7.1CH IN-anslutningarna. länk

Videosignaler kan anslutas på samma sätt som Blu-ray-spelare/DVD-spelare. Ansluta en DVD- eller Blu-ray-spelarelänk

Tillbaka upp