Justera dialognivå

Den här inställningen justerar utnivån för att göra dialogen som sänds ut från mittkanalen tydligare.

Justera dialognivå

Väljer om du vill ändra dialognivån eller inte.

På:

Aktiverar ändring av dialognivån.

Av
(Standard):

Inaktiverar ändring av dialognivån.

Nivå

Justerar volymutgången från mittkanalen.

–12.0 dB – +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)

Tillbaka upp