REMOTE CONTROL-uttag

Utföra åtgärder på den här enheten när den är utom synhåll

Om du ansluter en extern IR-mottagare till REMOTE CONTROL-anslutningarna kan du använda fjärrkontrollen för att genomföra åtgärder på den här enheten utan att enheten är inom synhåll. Det kan vara nödvändigt om enheten t.ex. står gömd på ett skåp eller i ett hörn och det inte går att rikta fjärrkontrollen direkt mot enheten.

Inaktivera i så fall fjärrkontrollens signalmottagningsfunktion (Fjärrlåsfunktionlänk).

OBSERVERA

När mottagningsfunktionen för fjärrkontrollen är inaktiverad går det inte att använda fjärrkontrollen för att styra enheten.

Fjärransluta Marantz-enheter

Om du använder en annan Marantz-enhet som stödjer fjärranslutning kan du helt enkelt överföra fjärrkontrollsignaler genom att ansluta denna andra enhet till REMOTE CONTROL IN/OUT-anslutningen med en monokabel.

Ställ in fjärrkontrollknappen på baksidan av enheten på den anslutna komponenten på “EXTERNAL” eller “EXT.” när du ska använda den här funktionen.

Tillbaka upp