Trådlöst LAN

Om du ansluter till ett nätverk via trådlöst LAN ska de externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar anslutas till uttaget i bakpanelen och resas upp.

Läs i “Wi-Fi inställningar” om hur du ansluter till en trådlös LAN-router. länk

Du rekommenderas att tillsammans med apparaten använda en router med följande funktioner:

Inbyggd DHCP-server
Denna funktion tilldelar IP-adresser automatiskt i nätverket.

Inbyggd 100BASE-TX-växlare
När flera olika enheter kopplas samman rekommenderas bruk av en hub med en överföringshastighet på 100 Mbps eller mer.

Använd enbart skärmade STP eller ScTP-LAN-kabel (finns på elektronikaffärer). (CAT-5 eller bättre rekommenderas)

Den normala skärmade typen av LAN-kabel rekommenderas.
Om en flat typ av kabel eller oskärmad typ av kabel används kan andra enheter påverkas av störljud.

Om du använder en router som stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup)-funktion kan Wi-Fi-anslutningen göras enkelt.

Om du använder denna enhet ansluten till ett nätverk utan någon DHCP-funktion konfigurerar du IP-adress osv. under “Nätverk”. länk

OBSERVERA

Router-typer som kan användas beror på din Internet-leverantör. Kontakta din Internet-leverantör eller en datoraffär för närmare anvisningar.

Den här enheten är inte kompatibel med PPPoE. En PPPoE-kompatibel router krävs om din avtalade linje inte ställdes in med PPPoE.

Anslut inte en NETWORK-kontakt direkt till LAN-porten/Ethernet-anslutningen på din dator.

Ett flertal onlinetjänster kan tas ur bruk utan någon förvarning.

Tillbaka upp