Hämta inställningarna

Tryck på MAIN eller ZONE2 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Knappen för att välja zon tänds.

Tryck på SMART SELECT.

De registrerade smart val-inställningarna på den knapp du tryckte på hämtas.

Standardinställningarna för ingångskällan och volymerna visas nedan.

Bracket Open MAIN ZONE Bracket Close / Bracket Open ZONE2 Bracket Close

Knapp

Ingångskälla

Volym

SMART SELECT 1

CBL/SAT

40

SMART SELECT 2

Blu-ray

40

SMART SELECT 3

Media Player

40

SMART SELECT 4

Online Music

40

Tillbaka upp