Inaktivera fjärrkontrollens sensorfunktion

Tryck på Power Button samtidigt som du håller M-DAX och DIMMER nedtryckta och enheten är i standby-läge.
Använd TUNER PRESET CH + eller TUNER PRESET CH - för att välja “RC LOCK On”.
Tryck på STATUS för att bekräfta inställningen.

Funktionen hos IR-mottagaren inaktiveras.

Tillbaka upp