Automatisk surrounduppspelning

I det här läget identifieras digitalingångens signaltyp och motsvarande läge för uppspelning väljs automatiskt.
Starta stereouppspelning med ingångssignal vald till PCM. Om ingångssignalen är Dolby Digital eller DTS spelas musiken upp i enlighet med respektive kanalnummer.

Tryck på PURE för att välja “Auto”.

Den automatiska surrounduppspelningen startar.

Detta kan ställas in genom att trycka på PURE DIRECT på huvudenheten.

Beskrivning av ljudlägestyper

Dolby-ljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Dolby Surround

I det här läget används Dolby Surround Upmixer för att utöka diverse källor till naturlig och realistisk flerkanalig uppspelning. Använd takhögtalare som till exempel övre mitthögtalare för att framkalla ett tredimensionellt ljudfält.

Dolby Digital

Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i Dolby Digital.

Dolby TrueHD

Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i Dolby TrueHD.

Dolby Digital Plus

Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i Dolby Digital Plus.

Dolby Atmos∗

Det här läget kan väljas vid uppspelning av media som kodats med Dolby Atmos.
Det avkodar Dolby Atmos-media och dess positionsdata i realtid och spelar upp ljud från lämpliga högtalare för att skapa en naturlig ljudbild oavsett högtalarkonfiguration. Använd takhögtalare som till exempel Dolby Atmos Enabled-högtalare för att framkalla ett tredimensionellt ljudfält.

Finns tillgänglig då du använder bakre, främre sido-, surround-, främre höjd-, övre front-, övre mitt-, övre bak-, bakre höjd-, Dolby front-, Dolby surround- eller Dolby bakhögtalare.

DTS-ljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

DTS Surround

Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS.

DTS ES Dscrt6.1∗

Detta läge är passande för att spela upp skivor inspelade i DTS-ES.
Den bakre surroundkanalen som lagts till med en separerande metod spelas upp som en fristående kanal.
Eftersom alla kanaler är fristående förbättras det 360-gradiga rymduttrycket och ljudlokaliseringen.

DTS ES Mtrx6.1∗

Detta läge är passande för att spela upp skivor inspelade i DTS-ES.
Den bakre surroundkanal som lagts till till vänster surround- och höger surround-kanalerna genom en matriskodare vid programvaruinspelningen avkodas av denna enhets matrisavkodare dessa spelas upp från varje kanal (vänster surround, höger surround, bakre surround).

DTS 96/24

Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS 96/24.

DTS-HD

Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS-HD.

DTS Express

Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS Express.

DTS:X

Det här läget kan väljas vid uppspelning av innehåll som kodats med DTS:X.
Det avkodar DTS:X-innehåll och dess positionsdata i realtid och spelar upp ljud från lämpliga högtalare för att skapa en naturlig ljudbild oavsett högtalarkonfiguration. Använd höjdhögtalare för att framkalla ett tredimensionellt ljudfält.

DTS Neural:X

I det här läget används DTS Neural:X Upmixer för att utöka diverse källor till naturlig och realistisk flerkanalig uppspelning.
Använd höjdhögtalare som till främre höjdhögtalare för att framkalla ett tredimensionellt ljudfält.

Kan ställas in när inställningen för “Högtalarkonfig.” - “Surr. bak” är inte inställt på “Ingen”. länk

PCM flerkanaligt ljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Multi Ch In

Det här läget kan väljas vid uppspelning av flerkanaliga PCM/DSD-källor.

Ljudläget Audyssey DSX®

Ljudlägestyp

Betydelse

Audyssey DSX® (A-DSX)∗

I detta läge skapas uppspelning för de nya kanalerna (främre sido eller främre höjd) i 5.1-kanalssystem. Genom att lägga till frontsido- eller fronthöjdkanaler blir surroundljudeffekterna mer tredimensionella och realistiska.

Det här kan väljas när annat än “Ingen” väljs för “Främre höjd” eller “Främre bredd”, och något annat än “Ingen” väljs för “Center” under “Högtalarkonfig.”. länk

Originalljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Multi Ch Stereo

Detta läge används för stereoåtergivning via alla högtalarna.

Virtual

Det här läget ger möjlighet att uppleva en utökad surroundljudeffekt när du spelar upp genom endast fronthögtalarna (V/H) och när du lyssnar i stereohörlurar.

Auto-ljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Auto

I detta läge detekteras typen av digital insignal, t.ex. Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (flera kanaler) och uppspelningsläget byts automatiskt till det motsvarande läget.
Om ingångssignalen är analog eller PCM (2-kanalig) används stereouppspelning. För Dolby Digital eller DTS spelas musiken upp i enlighet med respektive kanalnummer.

Stereoljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Stereo

Det här läget spelar upp 2-kanalsstereo utan någon ytterligare ljudbehandling.

Ljudet återges från den högra och vänstra fronthögtalaren samt subwooferhögtalaren om den är ansluten.

När flerkanaliga signaler matas in mixas de ned till 2-kanaligt ljud och spelas upp utan någon ytterligare ljudbehandling.

Direktljudläge

Ljudlägestyp

Betydelse

Direct

Detta läge spelar upp musiken som den skickas ut från källan.

Pure Direct

Detta läge har ännu bättre ljudkvalitet än “Direct”-läget.
Följande kretsar inaktiveras för att förbättra ljudkvaliteten.

Skärmindikatorkretsen på huvudenheten (skärmen släcks).

Den analoga videoingångs-/utgångsväljaren och processorn är inaktiverade.

Ljudläget kan väljas för varje ingångssignal

Följande ljudlägen kan väljas med knapparna MOVIE, MUSIC och GAME.

Ställ in ljudbildseffekten på menyn “Surroundparameter” för att lyssna till surroundljudet som du vill ha det. länk

2-kanaligt inkluderar även analog inmatning.

Detta läge spelar upp 2-kanalkällor i 5.1-, 7.1- eller 9.1-kanaluppspelning. Dessa kan inte väljas då hörlurar används, eller då endast fronthögtalare används.

De ljudlägen som kan väljas beror på ljudformatet för ingångssignalen och antalet kanaler. Mer information finns i Typer av ingångssignaler och motsvarande ljudlägenlänk.

Dessa lägen lägger till nya kanaler till 5.1-kanalssurround med Audyssey DSX®-behandling. länk

Detta kan väljas när ingångssignalen inte använder Dolby Atmos.

Detta kan väljas när ingångssignalen använder Dolby Atmos.

De ljudlägen som kan väljas beror på ljudformatet för ingångssignalen och antalet kanaler. Mer information finns i Typer av ingångssignaler och motsvarande ljudlägenlänk.

Dessa lägen lägger till nya kanaler till 5.1-kanalssurround med Audyssey DSX®-behandling. länk

Visning av displayen

Visar en avkodare som kan användas.

Om Dolby Digital Plus-avkodaren används visas “ Icon Disp Dolby D pl Mz ”.

Visar en avkodare som skapar ljudutsignaler.

Icon DOLBY Ds ” indikerar att Dolby Surround-avkodaren används.

Tillbaka upp