MILJÖ

Konfigurera inställningarna för ECO Mode och automatiskt standby-läge.

Miljöläge

Detta kan minska strömförbrukningen när strömmen är på.

På:

Minska strömförbrukningen.

Automatisk:

Strömförbrukningen sänks automatiskt för att matcha volymen.

Av
(Standard):

Minska inte strömförbrukningen.

Om du vill spela musik på hög volym rekommenderar vi att du ställer “Miljöläge” på “Av”.

Eco Mode kan även styras med ECO  Icon Eco på fjärrkontrollen.

Standard vid start

Välj läget till ECO när strömmen är på.

 

Text

Senaste
(Standard):

ECO Mode ställs in till den föregående inställningen innan strömmen stängdes av.

På:

När strömmen är på väljs läget alltid till ECO Mode i “På”.

Automatisk:

När strömmen är på väljs läget alltid till ECO Mode i “Automatisk”.

Av:

När strömmen är på väljs läget alltid till ECO Mode i “Av”.

Skärmvisning

Visa den här enhetens strömförbrukning med en mätare på TV-skärmen.

Låtnamn

Text

Alltid på:

Visa alltid mätaren på TV-skärmen.

Automatisk
(Standard):

Visa mätaren när du ändrar läge eller volym.

Av:

Visa inte mätaren.

Automatisk standby

Välj att enheten automatiskt växlar till standby.

MAIN ZONE

Ställer in tiden för att växla till automatisk standby när inga ljud- eller videosignaler sänds till den här enheten.
Innan enheten går in i standby-läget visas “Automatisk standby” på enhetens skärm och på menyskärmen.

Låtnamn

Text

60 min:

Enheten aktiverar standby efter 60 minuter.

30 min:

Enheten aktiverar standby efter 30 minuter.

15 min
(Standard):

Enheten aktiverar standby efter 15 minuter.

Av:

Enheten aktiverar inte standby automatiskt.

ZONE2

Om inget händer under den tid som ställs in här stängs strömmen automatiskt av även om det finns en ljud- eller bildsignal.

Titel

Text

8 timmar:

Sätt ZONE2 i standby-läget efter 8 timmar.

4 timmar:

Sätt ZONE2 i standby-läget efter 4 timmar.

2 timmar:

Sätt ZONE2 i standby-läget efter 2 timmar.

Av
(Standard):

Sätt inte ZONE2 i standby-läget automatiskt.

Tillbaka upp