Trigger Out

Välj förhållanden för aktivering av trigger out.

Mer information om hur du ansluter DC OUT-uttagen finns i DC OUT-uttaglänk.

Vid inställning för zon (MAIN ZONE/ZONE2)

Trigger out aktiveras genom koppling till strömmen för zonen som är inställd på “På”.

Ställa in för ingångskälla

Aktivera trigger out när ingångskällan som är inställd på “På” väljs.

På:

Aktivera trigger i detta läge.

– – –:

Aktivera inte trigger i detta läge.

Tillbaka upp