Ljudfördröjning

Kompenserar för felaktig timing mellan bild och ljud.

0 ms – 200 ms (Standard : 0 ms)

“Ljudfördröjning” kan anges för spelläget om “Videoläge” har angetts till “Automatisk” eller “Spel”. länk

Detta kan inte anges när ingångsläge är inställt på “7.1CH IN”.

“Ljudfördröjning”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Tillbaka upp