Surroundparameter

Du kan justera surround-ljudfältseffekterna så de överensstämmer med hur du vill ha dem.

Inställningarna (parametrarna) som kan ändras beror på signalen som matas in och ljudläget som är inställt. Mer information om ändringsbara parametrar finns i Ljudlägen och surroundparametrarlänk.

En del inställningsalternativ kan inte ställas in medan uppspelningen är stoppad. Utför inställningarna under uppspelning.

“Surroundparameter”-inställningarna sparas för varje ljudläge.

Cinema-EQ

Dämpar försiktigt det övre diskantintervallet i ljudspåret i filmer för att göra ljudet mjukare och tydligare.

På:

“Cinema-EQ” används.

Av
(Standard):

“Cinema-EQ” används inte.

Loudnesstyrning

Den här inställningen anger om signalen ska matas ut enligt inställningarna i “Dynamisk kompr.” eller direkt utan att komprimera det dynamiska omfånget hos ljudet på skivan.


(Standard):

Utgångarna anges baserat på de aktiverade inställningarna i “Dynamisk kompr.” och funktionen för normalisering av dialoger.

Av:

Inställningar för “Dynamisk kompr.” och Normalisering av dialoger inaktiveras och signalen från skivan matas ut som i originalet.

“Loudnesstyrning” kan väljas när en Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD- eller Dolby Atmos-signal matas in.

Dynamisk kompr.

Dynamikkomprimeringsomfång (skillnaden mellan kraftiga och svaga ljud).

Automatisk:

Automatisk PÅ/AV av dynamikkomprimering enligt källa.

Låg / Medel / Hög:

Dessa ställer in komprimeringsnivån.

Av:

Komprimering av det dynamiska omfånget är alltid avstängd.

“Dynamisk kompr.” kan väljas när en Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD- eller Dolby Atmos-signal matas in.

Standardinställningen är “Av”. När ingångssignalen kommer från en Dolby TrueHD- eller Dolby Atmos-källa är standardinställningen “Automatisk”.

Dialogkontroll

Justera volymen för dialogen i filmer, röster i musik, etc. så dessa hörs lättare.

0 – 6 (Standard : 0)

Detta kan ställas in när en DTS:X-signal som är kompatibel med Dialogkontroll-funktionen matas in.

Lågfrekvenseffekter

Ställa in lågfrekventa effekter (LFE).

När “Ingångsläge” är inställt på något annat än “7.1CH IN”

-10 dB – 0 dB (Standard : 0 dB)

När “Ingångsläge” är inställt på “7.1CH IN”

0 dB / +5 dB / +10 dB / +15 dB (Standard: +10 dB)

Värdena nedan rekommenderas för korrekt avspelning av olika program.

Dolby Digital-källor : 0dB

DTS-filmkällor : 0dB

DTS-musikkällor : -10 dB

Spridning, Center

Mittuppdelningen fördelar mittkanalens signal på vänster och höger fronthögtalare för att ge en bredare ljudbild fram för lyssnaren. Den är i första hand till för att spela upp musik i stereo.

På:

Använd “Spridning, Center”.

Av
(Standard):

Använd inte “Spridning, Center”.

Du kan ange detta när ljudläget är Dolby Surround.

DTS Neural:X

DTS Neural:X Expanderar icke-objektbaserade ljudsignaler och optimerar dem för din högtalarkonfiguration.


(Standard):

Använd “DTS Neural:X”.

Av:

Använd inte “DTS Neural:X”.

Du kan ange detta när ljudläget är DTS:X eller DTS:X MSTR.

Högtalarval

Ställer in ljudet från högtalarna.

Golv (Standard):

Spelar upp utan höjdhögtalare.

Golv & höjd:

Spelar upp med höjdhögtalare.

Fram:

Spelar upp med enbart högtalarna framför surroundhögtalarna.

Detta kan ställas in när ljudläget är det ursprungliga ljudläget.

Subwoofer

Välj av/på för signalen till subwoofer-högtalaren.


(Standard):

Subwoofern används.

Av:

Subwoofern används inte.

Du kan ställa in det här om ljudläget är “Direct” eller “Stereo” och om du i “Subwooferläge”-menyn har valt “LFE+Main”. länk

Ange st.värd

Inställningarna för “Surroundparameter” återställs till standardinställningarna.

Tillbaka upp