Audyssey®

Ställ in Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™. Dessa kan väljas efter att Audyssey®-inställning har utförts.

För ytterligare information om Audyssey-teknik, se Förklaring av termerlänk.

Inställningar för “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Referensnivå Offset”, “Dynamic Volume”, “Audyssey LFC™”, “Dämpningsnivå” och “Audyssey DSX®” sparas för varje ingångskälla.

När ljudläget är valt till “Direct”- eller “Pure Direct”-läget kan inte inställningarna för “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ” eller “Dynamic Volume” ändras.

Detta kan inte anges när ingångsläge är inställt på “7.1CH IN”.

MultEQ® XT32

MultEQ® XT32 korrigerar både problem med tid och frekvens i avlyssningsområdet utifrån mätresultat i “Audyssey®-inställningar”. Valet görs från tre typer av kompensationskurvor. Det är lämpligt att använda “Reference”.

Reference
(Standard):

Väljer de kalibrerade standardinställningarna med en lätt dämpning i höga register vilket passar bra för filmer.

L/R Bypass:

Väljer referensinställningen men går förbi MultEQ® XT32 i vänster och höger fronthögtalare.

Flat:

Väljer den kalibrerade standardinställningen som är optimerad för små rum där lyssnaren sitter nära högtalarna.

Av:

Använd inte “MultEQ® XT32”.

Vid användning av hörlurar är “MultEQ® XT32” automatiskt inställd på “Av”.

Dynamic EQ

Lösa problemet med försämrad ljudkvalitet eftersom volymen minskas med hänsyn till människans hörsel och rummets akustik.

Fungerar med MultEQ® XT32.


(Standard):

Använd Dynamic EQ-equalizern.

Av:

Använd inte Dynamic EQ-equalizern.

När menyns “Dynamic EQ”-inställning är påsatt till “På” är det inte möjligt att utföra justering av “Ton”. länk

Referensnivå Offset

Med Audyssey Dynamic EQ® menas standardfilmers mixnivå. Den gör justeringar för att behålla referensrespons- och surroundinneslutningen när volymen sänks från 0 dB. Filmreferensnivån används dock inte alltid i musik- eller annat icke-filminnehåll. Dynamic EQ referensnivåkompensationen ger tre olika kompensationer från filmnivåreferensen (5 dB, 10 dB och 15 dB) som kan väljas när innehållets blandningsnivå inte är enligt standard. Lämpliga inställningsnivåer för olika innehåll visas nedan.

0 dB (Filmreferens)
(Standard):

Optimerat för innehåll som t.ex. filmer.

5 dB :

Välj den här inställningen för innehåll som har en stor dynamisk räckvidd, som klassisk musik.

10dB:

Välj den här inställningen för jazz eller annan musik som har en bredare dynamisk räckvidd. Den här inställningen ska också väljas för TV-innehåll eftersom det vanligtvis är mixat vid 10 dB lägre än filmreferensen.

15dB:

Välj den här inställningen för pop/rockmusik eller annat material som är mixat vid höga lyssningsnivåer och har en komprimerad dynamisk räckvidd.

Inställningen är aktiverad när “Dynamic EQ” är “På”. länk

Dynamic Volume

Lösa problemet med stora variationer i volym mellan TV, filmer och annat innehåll (mellan tysta och högljudda passager osv.) genom att automatiskt anpassa sig till användarens personliga volyminställningar.

Heavy:

Störst justering av svagaste och starkaste ljuden.

Medium:

Medeljustering av starkaste och svagaste ljuden.

Light:

Minst justering av starkaste och svagaste ljuden.

Av
(Standard):

Använd inte Dynamic Volume.

Om “Dynamic Volume” har angetts till “Ja” i “Audyssey®-inställningar”, ändras inställningen automatiskt till “Medium”. länk

Audyssey LFC™

Justerar lågfrekvensbandet för att förhindra att bas och vibrationer färdas till intilliggande rum.

På:

Använd “Audyssey LFC™”.

Av (Standard):

Använd inte “Audyssey LFC™”.

Dämpningsnivå

Justera hur mycket lågfrekvent innehåll ska höras. Använd högre inställningar om du har grannar nära inpå.

1 – 7 (Standard : 4)

Inställningen är aktiverad när “Audyssey LFC™” i menyn är “På”.

Audyssey DSX®

Ge ett intensivare surroundljud genom att fler kanaler läggs till.

Bredd:

Sätt på Audyssey DSX®-funktionen för frontsidoexpansion.

Höjd:

Sätt på Audyssey DSX®-funktionen för fronthöjdexpansion.

Bredd-/Höjdhögtalare:

Sätter på Audyssey DSX®-funktionen för fronthöjd-/frontsidoexpansion.

Av
(Standard):

Ställ inte in “Audyssey DSX®”.

“Audyssey DSX®” kan ställas in när du använder fronthöjdhögtalare eller frontsidohögtalare.

“Audyssey DSX®” fungerar bara om en mitthögtalare används.

“Audyssey DSX®” kan inte användas då 2-kanaliga signaler spelas upp.

“Audyssey DSX®” kan inte konfigureras om HD-ljudkällan som spelas inkluderar fronthöjd- och frontsidokanaler. I dessa fall spelas respektive kanaler upp med ingångssignalerna.

Scenbredd

Justera bredden för soundstage vid användning av frontsidohögtalare.

sanwasymbol_Minus_Bold 10 – +10 (Standard : 0)

Scenhöjd

Justera ljudscenshöjden när du använder fronthöjdhögtalare.

sanwasymbol_Minus_Bold 10 – +10 (Standard : 0)

Tillbaka upp