Välj annat zonnamn

Ändra visningstiteln för varje zon till en som du föredrar.

MAIN ZONE / ZONE2

Ange st.värd:

Standardinställningen återställs för det ändrade zonnamnet.

Upp till 10 tecken kan anges.
Information om hur du matar in tecken finns på Använda tangentbordsskärmenlänk.

Tillbaka upp