Styra enheten med webbkontroll

Ändra inställningen “Nätverkskontroll” till “Alltid på”. länk
Kontrollera apparatens IP-adress med “Information”. länk
Starta webbläsaren.
Ange denna enhets IP-adress i webbläsarens adressfält.

Om IP-adressen för apparaten är till exempel “192.168.100.19” skriver du “http://192.168.100.19”.

När översta delen av menyn visas, klicka på det menykommando du vill använda.

Du kan använda funktionerna “Save” och “Load” för att lagra och ladda funktionsinställningar via webbkontrollen på din dator.

Klicka på “Save” på sinställningsmenyskärmen när du vill spara inställningar.

Klicka på “Load” på sinställningsmenyskärmen när du vill använda inställningar.

Vi rekommenderar att du använder en av följande webbläsare.
Internet Explorer 10 eller nyare
Mozilla Firefox 24 eller nyare
Google Chrome 29 eller nyare
Safari 5.x eller nyare

Tillbaka upp