När luckan är öppen

PURE DIRECT-knapp

Används för att växla mellan ljudlägena Direct, Pure Direct och Auto surround.

PURE DIRECT-indikator

Denna lyser när “Pure Direct”-läget har valts som ljudläge. länk

M-DAX-knapp

Denna växlar M-DAX-läge. länk

M-DAX-indikator

Denna lyser när M-DAX-läget har valts. länk

ZONE2 ON/OFF-knapp

Här slår du på/av strömmen till ZONE2 (separat rum). länk

ZONE2 SOURCE-knapp

Använd den här knappen för att välja ingångskälla för ZONE2. länk

Tangent för förinställningskanaler
(TUNER PRESET CH +, –)

Med de här väljs förinställningskanaler. länk

DIMMER-knapp

Varje gång du trycker ändras ljusstyrkan på displayen. länk

STATUS-knapp

Varje gång du trycker på knappen byter du statusinformation på displayen.

SOUND MODE-knapp

Byta ljudläge. länk

Hörlursuttag (PHONES)

Används för anslutning av hörlurar.

När hörlurar ansluts till det här uttaget matas inget ljud ut via de anslutna högtalarna eller från PRE OUT-anslutningarna.

OBSERVERA

Undvik hörselskador genom att inte lyssna på för hög volym när du använder hörlurarna.

SETUP MIC-uttag

Den här används för att ansluta den medföljande mikrofonen för ljudkalibrering. länk

USB-port ( Icon USB )

Används för att ansluta USB-lagringsenheter (t.ex. USB-minnesenheter) och USB-kabeln som medföljer iPod. länk

AUX1-HDMI-anslutning

Används för att ansluta HDMI-kompatibla enheter som t.ex. videokameror eller spelkonsoler. länk

AUX1 INPUT-anslutningar

Används för att ansluta analoga enheter som t.ex. videokameror eller spelkonsoler. länk

Tillbaka upp