Ingångsval

Ställ in ljudingångsläget och avkodningsläget för varje ingångskälla.

De ingångslägen som kan väljas kan variera beroende på ingångskällan.

“Ingångsval”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Ingångsläge

Ställ in ljudingångslägena för de olika ingångskällorna.

För normal användning rekommenderar vi att du ställer in ljudinmatningsläget på “Automatisk”.

Automatisk
(Standard):

Identifiera insignalen automatiskt och starta uppspelningen.

HDMI:

Spela endast signaler från HDMI-ingång.

Digital:

Spela endast signaler från digital ljudingång.

Analog:

Spela endast signaler från analog ljudingång.

7.1CH IN:

Endast signaler från 7.1CH IN-anslutningen spelas upp.

Om “HDMI-styrning” ställs in på “På”, och en TV som är kompatibel med ARC ansluts via HDMI MONITOR-anslutningarna är ingångsläget med ingångskällan “TV Audio” fast inställd på ARC.

Det går inte att ställa in ljudläget om ingångsläget är “7.1CH IN”.

Avkodning

Ställer in ljudkodsläget för ingångskälla.

För normal användning rekommenderar vi att du ställer in ljudingångsläget på “Automatisk”. Vi rekommenderar att ändra till “PCM” eller “DTS” om signalen klipper eller om brus uppstår.

Automatisk
(Standard):

Identifiera digitalingångens signaltyp, avkoda och spela automatiskt.

PCM:

Avkoda och spela endast PCM-insignaler.

DTS:

Avkoda och spela endast DTS-insignaler.

Den här inställningen kan anges för ingångskällor som du har tilldelat “HDMI” eller “DIGITAL” i “Ingångstilldelning”. länk

Tillbaka upp