Språk

Ställ in vilket språk som ska användas för menyn på TV-skärmen.

English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Pусский / Polski
(Standard : English)

“Språk” kan också ställas in på följande sätt. Menyskärmen visas emellertid inte. Betrakta skärmen när du gör inställningarna.

Håll huvudenhetens ZONE2 SOURCE och STATUS nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

“Video Format <PAL>” visas på skärmen.

Tryck på huvudenhetens DIMMER.

“GUI Language ENGLISH” visas på skärmen.

Använd TUNER PRESET CH + eller TUNER PRESET CH - på huvudenheten och ställ in språket.
Tryck på STATUS på huvudenheten för att slutföra inställningen.

Tillbaka upp