Spela filer som lagrats på en USB-minnesenhet

Anslut USB-minnesenheten till USB-porten. länk
Tryck på iPod/USB för att byta ingångskälla till “iPod/USB”.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Right för att välja filen som ska spelas upp och tryck sedan på ENTER.

Uppspelning börjar.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt

ENTER

Avspelning / Paus

(Håll intryckt) Stopp

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt

CH/PAGE kurosankaku   Sankaku-Reverse

Växla till föregående sida/nästa sida i listan på displayen

Om en MP3-musikfil innehåller album art-data, kan du visa albumgrafiken under tiden filen spelas.

Bildfiler (JPEG) spelas upp på enheten i samma ordning som de har sparats.

OBSERVERA

Observera att Marantz inte påtar sig något som helst ansvar för problem som kan uppstå med data på en USB-minnesenhet när enheten används tillsammans med en USB-minnesenhet.

Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

Tillbaka upp