Lyssna på Internet-radio

Förbered för uppspelning.

Kontrollera nätverksmiljön och slå på strömmen till apparaten. (Ansluta till ett hemmanätverk (LAN)länk)

Tryck på ONLINE MUSIC.

Det går även att trycka på INTERNET RADIO för att välja ingångskällan “Internet Radio” direkt.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja “Internet Radio” och tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja sökmetod för den radiostation som du vill spela upp och tryck på ENTER.

Land:

Välj en region.

Visar typiska Internet-radiostationer.

Search Stations:

Visar alla Internet-radiostationer som den här enheten kan ställa in.

Sök Podcasts:

Visar Internet-radiostationer i de podcasts som den här enheten kan ställa in.

Rekommenderade stationer:

Visar rekommenderade Internet-radiostationer.

radiomarantz.com :

Visar Internet-radiostationer som har lagts till bland favoriter i vTuner. Information om hur du använder vTuner finns i Med hjälp av vTuner kan du lägga till Internet-radiostationer bland dina favoriterlänk.

Nyligen spelade:

Visar Internet-radiostationer som nyligen har spelats. Upp till 20 stationer kan sparas under “Nyligen spelade”.

Sök med sökord:

Visar Internet-radiostationer som har sökts efter med sökord. Information om hur du matar in tecken finns på Använda tangentbordsskärmenlänk.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse   White-Arrow-Right för att välja station och tryck sedan på ENTER.

Uppspelningen börjar när bufferten når “100%”.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Spela / Stopp

ENTER

(Håll intryckt) Stopp

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Växla till föregående sida/nästa sida i listan på displayen

Displayen växlar mellan spårtitel och radiostationens namn osv. varje gång du trycker på huvudenhetens STATUS-knapp.

Tecken som inte kan visas ersätts med ”.” (punkt).

OBSERVERA

Databastjänsten med Internet-radiotjänster kan utan förvarning stängas av eller på annat sätt göras ej tillgänglig.

Tillbaka upp