Fjarrkontroll

ZONE SELECT-knappar

Används för att byta zon (MAIN ZONE, ZONE2) som styrs med fjärrkontrollen.

Ingångsväljare

Används för att välja ingångskälla.

Sökknappar för kanal/sida (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Med dessa väljer du en av de förinställda radiokanalerna eller byter sida. länk

MUTE-knapp ( Silent )

Med den här knappen stänger du av ljudet.

Informationsknapp (INFO)

Med den här knappen visas statusinformation på TV-skärmen. länk

Markörknappar ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Med dessa väljer du inställningar.

BACK-knapp

Den här knappen används för att återgå till föregående skärm.

Systemtangenter

Använd dessa för uppspelningsrelaterade funktioner.

Tangent för sökning nedåt / uppåt (TUNE +, –)

Med dessa väljs mellan FM- och AM-sändningar. länk

SMART SELECT-knappar (1 - 4)

Dessa hämtar registrerade inställningar på varje knapp, som ingångskälla, volymnivå och ljudlägesinställningar. länk

SOUND MODE-knappar

Med dessa väljer du ljudläge. länk

Fjärrkontrollsändare

Denna överför signaler från fjärrkontrollen. länk

SLEEP-knapp

Med den här knappen ställer du in insomningstimern. länk

POWER-knapp ( Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen.

ECO Mode-knapp ( Icon Eco )

Denna byter till ECO Mode. länk

VOLUME-knappar ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Med dessa ställer du in volymnivån.

OPTION-knapp

Med den här knappen visas alternativmenyn på TV-skärmen.

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

SETUP-knapp

Med den här knappen visas menyn på TV-skärmen. länk

Tillbaka upp