Skärm

Detta fönster visar källans namn, ljudläget, inställningsvärden och annan praktisk information.

Standarddisplay

Volymindikator

Indikator för ingångskälla

Namnet på den för närvarande valda ingångskällan visas.

Om ingångskällans namn har ändrats med “Byt namn på källa” på menyn visas ingångskällans namn efter ändringen. länk

Radiodisplay

Dessa indikatorer visar mottagningsförhållanden när “Tuner”-mottagarna används.

Denna indikator tänds när stationen är rätt inställd.

I FM-läget tänds denna vid mottagning av stereosändningar.

Indikator för sleep-timer

Denna lyser när sovläge valts. länk

ZONE2-strömdisplay

Denna indikator tänds när strömmen till ZONE2 (separat rum) slås på. länk

Tillbaka upp