Luidsprekerconfiguratie en instellingen “Verst. Toewijzen”

Dit toestel heeft een ingebouwde 7-kanaals stroomversterker. Naast het standaard 5.1-kanaals systeem, kunnen verschillende luidsprekersystemen worden geconfigureerd door de instellingen voor “Verst. Toewijzen” te wijzigen volgens de toepassing, zoals 7.1-kanaals systemen, bi-amp-aansluitingen en 2-kanaals systemen voor multizone-weergave. koppeling

Voer de “Verst. Toewijzen”-instellingen uit voor het aantal kamers en de te installeren luidsprekers. koppeling

Weergave luidspreker in elke zone

De bedieningsmodus instellen (“Verst. Toewijzen”)

Bladzijde aansluitingen

MAIN ZONE

ZONE2

5.1-kanaalsweergave

2-kanaals (pre-out)

Kan worden ingesteld in alle “Verst. Toewijzen”-modi.

7.1-kanaalsweergave

7.1ch (Standaard)

9.1-kanaalsweergave

9.1ch

5.1-kanaalsweergave (bi-amp aansluiting van voorluidsprekers)

5.1ch(Bi-Amp)

7.1-kanaalsweergave + 2-kanaals luidsprekers voor stereo weergave

7.1ch/2ch FRONT

5.1-kanaals weergave + tweede paar voorluidsprekers

5.1ch + Front B

5.1-kanaalsweergave

2-kanaals (luidsprekeruitgang)

5.1ch + ZONE2

De geluidsmodus die kan worden geselecteerd, verschilt afhankelijk van de luidsprekerconfiguratie. Zie “Relatie tussen geluidsmodi en kanaaluitgang” koppeling voor de ondersteunde geluidsmodi.

Op de volgende pagina’s vindt u standaard aansluitvoorbeelden.

Naast de aansluitingen die zijn beschreven in blz.koppeling - koppeling, ondersteunt dit toestel ook verschillende luidsprekeraansluitingen met de instelling “Verst. Toewijzen”.

Raadpleeg ook het menuscherm in “Aansl.config.weerg.” op het instelscherm “Verst. Toewijzen” waar u kunt zien hoe verbindingen kunt maken in uw omgeving.

5.1-kanaalsweergave

Dit wordt gebruikt voor een standaard 5.1-kanaals surroundsysteem.

7.1-kanaals weergave

Systeem voor 7.1-kanaals surroundweergave.

U kunt luidsprekers aansluiten voor maximaal 11 kanalen voor MAIN ZONE. Wanneer u luidsprekers voor 8 of meer kanalen aansluit, schakelen de uitvoerluidsprekers automatisch volgens het ingangssignaal en de geluidsmodus.

Voorbeeldaansluitingen wanneer u luidsprekers surround achter gebruikt

Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met surround achter-luidsprekers.

Stel “Vloer” - “indeling” in op “5-k. & SB & FW” of “5-kan. & SB” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

Wanneer u één signaal surround achterluidspreker gebruikt, sluit u deze aan op de SURROUND BACK L-aansluiting.

Voorbeeldaansluitingen wanneer u luidsprekers voor breed gebruikt

Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met voor breed-luidsprekers.

Stel “Vloer” - “indeling” in op “5-k. & SB & FW” of “5-kan. & FW” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

Voorbeeldaansluitingen wanneer u plafondluidsprekers gebruikt

Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met plafondluidsprekers.

Stel “Hoogteluidspr” in op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

De luidsprekers voor hoog of achter boven kunnen worden aangesloten in plaats van de luidsprekers midden boven. Stel in dit geval de plafondluidsprekers die moeten worden aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het menu. koppeling

Voorbeeldaansluitingen wanneer u hoog-luidsprekers gebruikt

Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met voorluidsprekers hoog.

Stel “Hoogteluidspr” in op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

De luidsprekers achter hoog kunnen worden aangesloten in plaats van de luidsprekers voor hoog. Stel in dit geval de hoog-luidsprekers die moeten worden aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het menu. koppeling

Voorbeeldaansluitingen wanneer u luidsprekers met ondersteuning van Dolby Atmos gebruikt

Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met Dolby-luidsprekers hoog.

Stel “Dolby luidspr” in op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

De surround Dolby-luidsprekers kunnen worden aangesloten in plaats van de Dolby-luidsprekers voor. Stel in dit geval de luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning die moeten worden aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het menu. koppeling

9.1-kanaalsweergave

Systeem voor 9.1-kanaals surroundweergave.

U kunt luidsprekers aansluiten voor maximaal 13 kanalen voor MAIN ZONE door middel van een externe stroomversterker. Wanneer u luidsprekers voor 10 of meer kanalen aansluit, schakelen de uitvoerluidsprekers automatisch volgens het ingangssignaal en de geluidsmodus.

Voorbeeldaansluitingen wanneer u luidsprekers surround achter en luidsprekers voor breed gebruikt

Stel “Vloer” - “indeling” in op “5-k. & SB & FW” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

Voorbeeldaansluiting wanneer u één set plafondluidsprekers gebruikt

Stel “Hoogte” - “Hoogteluidspr” in op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

De luidsprekers voor hoog of achter boven kunnen worden aangesloten in plaats van de luidsprekers midden boven. Stel in dit geval de plafondluidsprekers die moeten worden aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het menu. koppeling

Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets plafondluidsprekers gebruikt

Stel “Hoogteluidspr” in op “4-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

U kunt de combinatie van de HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen wijzigen in de instellingen. koppeling

Voorbeeldaansluiting wanneer u één set hoog-luidsprekers gebruikt

Stel “Hoogte” - “Hoogteluidspr” in op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

De luidsprekers achter hoog kunnen worden aangesloten in plaats van de luidsprekers voor hoog. Stel in dit geval de hoog-luidsprekers die moeten worden aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het menu. koppeling

Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets hoog-luidsprekers gebruikt

Stel “Hoogteluidspr” in op “4-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

U kunt de combinatie van de HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen wijzigen in de instellingen. koppeling

Voorbeeldaansluiting wanneer u één set luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning gebruikt

Stel “Hoogte” - “Dolby luidspr” in op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

De surround Dolby-luidsprekers kunnen worden aangesloten in plaats van de Dolby-luidsprekers voor. Stel in dit geval de luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning die moeten worden aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het menu. koppeling

Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets Dolby Atmos Enabled-luidsprekers gebruikt

Stel “Dolby luidspr” in op “4-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. koppeling

U kunt de combinatie van de HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen wijzigen in de instellingen. koppeling

De combinatie van HEIGHT1- en HEIGHT2-kanalen kan worden gewijzigd naar de volgende patronen volgens het luidsprekersysteem dat wordt gebruikt.
Stel dit in vanaf “Verst. Toewijzen” in het menu. koppeling

Combinatie van hoog-luidsprekers die moeten worden gebruikt

Aangesloten terminals

Aantal luidsprekers hoog/plafond

Aantal Dolby-luidsprekers

Combinatiepatroon

HEIGHT1 SPEAKER

HEIGHT2 PRE OUT

2 luidsprekers

Geen

Front Height

Front Height

-

Top Front

Top Front

-

Top Middle

Top Middle

-

Top Rear

Top Rear

-

Rear Height

Rear Height

-

4 luidsprekers

Geen

Front Height & Top Middle

Front Height

Top Middle

Front Height & Top Rear

Front Height

Top Rear

Front Height & Rear Height

Front Height

Rear Height

Top Front & Top Rear

Top Front

Top Rear

Top Front & Rear Height

Top Front

Rear Height

Top Middle & Rear Height

Top Middle

Rear Height

Geen

2 luidsprekers

Front Dolby

Front Dolby

-

Surround Dolby

Surround Dolby

-

Back Dolby

Back Dolby

-

2 luidsprekers

2 luidsprekers

Front Dolby & Top Rear

Front Dolby

Top Rear

Front Dolby & Rear Height

Front Dolby

Rear Height

Front Height & Surr. Dolby

Front Height

Surround Dolby

Top Front & Surround Dolby

Top Front

Surround Dolby

Geen

4 luidsprekers

Front Dolby & Surround Dolby

Front Dolby

Surround Dolby

5.1-kanaals (bi-amp aansluiting van voorluidsprekers)

Dit systeem speelt 5.1-kanaals bronnen af. U kunt de Bi-amp aansluiting gebruiken voor de voorluidsprekers. Bi-Amp aansluiting is een methode voor het aansluiten van afzonderlijke versterkers op de tweeter- en de wooferaansluiting van een luidspreker die dubbele versterking ondersteunt. Via deze aansluiting is EMF (stroom die wordt geretourneerd zonder te worden uitgevoerd) achteruit mogelijk vanaf de woofer voor stroming in de tweeter zonder de geluidskwaliteit te beïnvloeden, produceert een hogere geluidskwaliteit.

OPMERKING

Denk er, bij het maken van bi-amp aansluitingen, aan de zekering of het snoer tussen de wooferaansluiting van de luidspreker en de tweeteraansluitingen te verwijderen.

7.1-kanaals + luidsprekers die uitsluitend worden gebruikt voor 2-kanaals weergave

U kunt luidsprekers die uitsluitend worden gebruikt voor 2-kanaalsweergave in de directe en stereomodi aansluiten, maar ook luidsprekers die uitsluitend worden gebruikt voor 7.1 meerkanaalsweergave. De luidsprekers die uitsluitend worden gebruikt voor meerkanaalsweergave en de luidsprekers die alleen worden gebruikt voor 2-kanaalsweergave, worden automatisch in overeenstemming met de geluidsmodus geschakeld.

5.1-kanaals + tweede paar voorluidsprekers

Via dit systeem kan de weergave worden geschakeld tussen de voorluidsprekers A en B zoals gewenst.

5.1-kanaals (MAIN ZONE) + 2-kanaals (ZONE2)

Dit type configuratie speelt 5.1-kanaals af in MAIN ZONE en 2-kanaals in ZONE2.

Een externe voedingsversterker aansluiten

U kunt dit toestel gebruiken als een voorversterker door een externe stroomversterker aan te sluiten op de PRE OUT-aansluitingen. Door het toevoegen van een stroomversterker aan elk kanaal, kan de echtheid van het geluid verder worden verbeterd.

Selecteer de aansluiting die u wilt gebruiken en sluit het apparaat aan.

Wanneer u slechts één surround achterluidspreker gebruikt, sluit u deze aan op de L-aansluiting voor het linkerkanaal.

naar boven