Display

Hier worden de naam van de ingangsbron, de geluidsmodus, de instelwaarden en overige informatie getoond.

Standaardweergave

Volume-indicator

Ingangsbronindicator

De momenteel geselecteerde ingangsbronnaam wordt weergegeven.

Als de naam van de ingangsbron is gewijzigd via “Bronhernoeming” in het menu, wordt de naam van de ingangsbron na de wijziging weergegeven. koppeling

Tunerweergave

Deze indicators lichten op wanneer de ingangsbron is ingesteld op “Tuner” om de ontvangstomstandigheden aan te geven.

Licht op wanneer juist op een zender is afgestemd.

Tijdens de FM-functie licht dit op bij ontvangst van een stereo-uitzending.

Inslaaptimerindicator

Dit licht op wanneer de slaapmodus is geselecteerd. koppeling

ZONE2 inschakelen weergave

Deze indicator licht op wanneer ZONE2 (andere kamer) wordt aangezet. koppeling

naar boven