Internetowa instrukcja obsługi
Amplituner AV Dźwięku Przestrzennego
NR1606