Język

Ustawa język, w jakim będzie wyświetlane menu na ekranie odbiornika TV.

English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Pусский / Polski
(Domyślne: English)

“Język” można również ustawić za pomocą poniższej procedury. Jednak w trakcie wykonywania tych ustawień ekran menu nie będzie wyświetlany. Podczas wykonywania ustawień należy patrzeć na ekran.

Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy na urządzeniu głównym przyciski ZONE2 SOURCE i STATUS.

Na wyświetlaczu pojawi się napis “V.Format:<PAL>”.

Naciśnij na urządzeniu głównym przycisk DIMMER.

Na wyświetlaczu pojawi się napis “Lang.:<ENGLISH >”.

Przyciskami ZONE2 SOURCE lub INTERNET RADIO na amplitunerze wybierz język.
Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, naciśnij przycisk STATUS na amplitunerze.

powrót do góry