Sposób wykonania połączeń dla strefy ZONE

Dźwięk i wideo w strefie ZONE2 i ZONE3 można odtwarzać na trzy sposoby, które omówiono poniżej.

“Podłączenie za pomocą złącza HDMI ZONE2” link

“Podłączenie za pomocą złącza komponentowego wideo i zewnętrznych wzmacniaczy mocy” link

Podłączenie 1 : Podłączenie za pomocą złącza HDMI ZONE2

W przypadku podłączenia telewizora do złącza HDMI ZONE2 OUT można odtwarzać materiał wideo lub audio z urządzenia podłączonego do złącza HDMI 1 – 7 IN w strefie ZONE2 (funkcja HDMI ZONE2).

Podczas gdy telewizor jest podłączony do złącza HDMI ZONE2 OUT oraz MAIN ZONE i ZONE2 są ustawione na to samo źródło wyjściowe, dźwięk MAIN ZONE może być mieszany do 2-kanałów audio.

Podłączenie 2: Podłączenie za pomocą złącza wyjściowego wideo i zewnętrznych wzmacniaczy mocy

Sygnały dźwiękowe przesyłane przez amplituner do wyjściowych gniazd audio ZONE2 i ZONE3 są odtwarzane przez wzmacniacze mocy w strefie ZONE2 i ZONE3.

Analogowy sygnał audio i 2-kanałowy sygnał wejściowy PCM ze złącza HDMI lub złącz cyfrowych (OPTICAL/COAXIAL) mogą być odtwarzane w ZONE2.

Jeśli chcesz odtwarzać sygnały HDMI inne niż 2-kanałowy PCM w ZONE2, ustaw “HDMI Audio” na “PCM”. link 2-kanałowe sygnały PCM są wysyłane z urządzenia podłączonego do wybranego źródła wejściowego dla ZONE2 i mogą być odtwarzane w ZONE2.
W takim przypadku, dźwięk w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) będzie także konwertowany do 2-kanałowego sygnału PCM, jeśli pomieszczenie główne (MAIN ZONE) i ZONE2 są ustawione na to samo źródło wejściowe. Jednakże, w zależności od odtwarzającego urządzenia, odtwarzany dźwięk może nie być konwertowany do PCM nawet jeśli to ustawienie jest skonfigurowane.

Analogowy sygnał audio i 2-kanałowy sygnał wejściowy PCM ze złącz cyfrowych (OPTICAL/COAXIAL) mogą być odtwarzane w ZONE3.

W przypadku, gdy dla parametru “Wyjście component” w menu wybrana będzie opcja “ZONE2”, na złączu wyjściowym sygnału komponentowego wideo odtwarzany będzie sygnał wideo ZONE2. link

Ekran menu nie jest wyświetlany w ZONE2.

powrót do góry