Podłączanie odtwarzacza

Amplituner wyposażony jest w trzy typy złączy wejściowych video (HDMI, component video oraz composite video) i trzy typy złącz wejściowych sygnału audio (HDMI, digital audio i audio).

Wybierz odpowiednie złącza wejściowe w zależności od tego, w jakie złącza wyposażone jest podłączane urządzenie.

Jeśli urządzenie podłączone do tego amplitunera jest wyposażone w złącze HDMI, zaleca się używać złączy HDMI.

W przypadku złącza HDMI za pomocą jednego kabla można przesyłać sygnały audio i wideo.

Podłącz urządzenia zgodnie z oznaczeniami wejść sygnału na złączach wejściowych audio/wideo tego urządzenia.

Źródło przypisane do złączy HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, COMPONENT VIDEO IN, VIDEO IN i AUDIO IN może zostać zmienione. Patrz “Przypisanie wejść”, w celu uzyskania informacji jak zmienić źródła sygnału HDMI, przypisane do złącz wejściowych. link

Aby odtwarzać sygnały audio, przekazywane do urządzenia, na telewizorze podłączonym poprzez HDMI, należy ustawić w menu “Wyjście HDMI Audio” na “TV”. link

Aby odtwarzać treści, do których prawa autorskie są chronione przez HDCP 2.2, należy używać wyłącznie odtwarzacza i telewizora z obsługą HDCP 2.2.

Podłączanie złącza BALANCED XLR IN

Urządzenie jest wyposażone w złącza BALANCED XLR IN. Złączy należy używać, jeśli złącze wyjściowe audio urządzenia jest złączem XLR.

Podczas korzystania z gniazd BALANCED XLR IN przypisz “XLR” opcji “Przypisanie wejść” – “ANALOG”. link Domyślnie te gniazda są wyłączone.

Bracket Open Układ styków złącza BALANCED XLR INw przedwzmacniaczu AV7702mk 2-Roman Numeral Bracket Close

GND (uziemienie)
HOT (+)
COLD (–)

powrót do góry