Odtwarzanie w trybie Auto Surround

Ten tryb wykrywa typ wejściowego sygnału cyfrowego i automatycznie wybiera odpowiedni tryb odtwarzania.
Przeprowadź odtwarzanie stereo w przypadku sygnału wejściowego PCM. Gdy odbierany sygnał to Dolby Digital lub DTS, muzyka odtwarzana jest zgodnie z odpowiednim numerem kanału.

Naciśnij PURE, aby wybrać “Auto”.

Rozpocznie się odtwarzanie w trybie Auto Surround.

Można to ustawić, naciskając przycisk PURE DIRECT na amplitunerze.

Opis typów trybów dźwięku

Tryb dźwięku Dolby

Typ trybu dźwięku

Opis

Dolby Surround

Ten tryb korzysta z Dolby Surround Upmixer, aby rozszerzyć zakres źródeł o multi-kanały odtwarzania naturalny i realistyczny. Użyj głośników sufitowych, takich jak górne środkowe głośniki, do otrzymania pola dźwięku trójwymiarowego.

Dolby Digital

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w Dolby Digital.

Dolby TrueHD

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w Dolby TrueHD.

Dolby Digital Plus

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w Dolby Digital Plus.

Dolby Atmos∗

Tryb ten można wybrać podczas odtwarzania źródła zakodowanego w Dolby Atmos.
Odczytuje zawartość zakodowaną w Dolby Atmos i dane o jej położeniu w czasie rzeczywistym oraz wysyła dźwięk do odpowiednich głośników, tworząc naturalny obraz dźwięku, niezależnie od układu głośników. Użyj głośników sufitowych oraz głośników Dolby Atmos Enabled do otrzymania pola dźwięku trójwymiarowego.

Dostępny w czasie korzystania z głośników tylnych surround, przednich szerokich, p. górnych, sufitowych przednich, sufitowych środkowych, sufitowych tylnych, tylnych ściennych, przednich Dolby, Dolby Surround lub tylnych Dolby.

Tryb dźwięku DTS

Typ trybu dźwięku

Opis

DTS Surround

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS.

DTS ES Dscrt6.1∗

Ten tryb jest przydatny do odtwarzania dysków nagranych w formacie DTS-ES.
Tylny kanał surround dodany metodą dyskretną jest odtwarzany jako niezależny kanał.
Ponieważ wszystkie kanały są od siebie niezależne, wzbogaceniu ulega dookólna wyrazistość przestrzenna i precyzja lokalizacji pozornych źródeł dźwięku.

DTS ES Mtrx6.1∗

Ten tryb jest przydatny do odtwarzania dysków nagranych w formacie DTS-ES.
Kanał tylny surround dodany do kanałów surround lewego i tylnego za pomocą kodera macierzowego w czasie nagrania programowego jest dekodowany przez dekoder macierzowy amplitunera i odtwarzany z każdego kanału (lewy surround, prawy surround, tylny surround).

DTS 96/24

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS 96/24.

DTS-HD

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS-HD.

DTS Express

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS Express.

DTS:X

Tryb ten można wybrać podczas odtwarzania źródła zakodowanego w DTS:X.
Odczytuje zawartość zakodowaną w DTS:X i dane o jej położeniu w czasie rzeczywistym oraz wysyła dźwięk do odpowiednich głośników, tworząc jego naturalny obraz, niezależnie od układu głośników. Użyj wysokich głośników, aby uzyskać trójwymiarowe pole dźwiękowe.

DTS Neural:X

Ten tryb wykorzystuje DTS Neural:X Upmixer, aby rozszerzyć odtwarzanie różnych źródeł do naturalnego i realistycznego trybu wielokanałowego.
Użyj wysokich głośników, takich jak przednie wysokie głośniki, aby uzyskać trójwymiarowe pole dźwiękowe.

Można to wybrać, gdy parametr “Konfig. głośników” - “Tył Surr.” nie jest ustawiony na “Brak”. link

Uaktualnienie (Auro-3D)

Tryb dźwięku Auro-3D

Typ trybu dźwięku

Opis

Auro-3D

Ten tryb wykorzystuje dekoder Auro-3D do generowania dźwięku trójwymiarowego za pomocą górnego kanału. Doskonale nadaje się on do odtwarzania sygnałów kodowanych jako Auro-3D, używając górnego kanału. Jeśli doprowadzone sygnały nie są kodowane jako Auro-3D, zostaje wykorzystany Upmixer nazywany Auro-Matic, który generuje niezwykle realistyczny dźwięk trójwymiarowy.

Auro-2D Surround

Ten tryb wykorzystuje dekoder Auro-3D do generowania dźwięku surround bez pomocy górnego kanału. Doskonale nadaje się on do odtwarzania sygnałów kodowanych jako Auro-3D, nie używając górnego kanału. Jeśli doprowadzone sygnały nie są kodowane jako Auro-3D, zostaje wykorzystany Upmixer nazywany Auro-Matic, który generuje dźwięk surround.

Tryb odtwarzania wielokanałowego PCM

Typ trybu dźwięku

Opis

Multi Ch In

Tryb ten można wybrać w przypadku odtwarzania źródeł wielokanałowych PCM/DSD.

Tryb dźwięku Audyssey DSX®

Typ trybu dźwięku

Opis

Audyssey DSX® (A-DSX)∗

Tryb ten tworzy w systemie 5.1-kanałowym możliwość odtwarzania nowych kanałów (przedni rozszerzający lub przedni górny). Poprzez wprowadzenie przednich kanałów rozszerzających lub przednich kanałów górnych, efekty dźwięku otaczającego stają się bardziej trójwymiarowe i realistyczne.

Można to wybrać, gdy jest wybrane inne ustawienie niż “Brak” dla “Przednie górne” lub “Przednie rozszerzające” oraz inne ustawienie niż “Brak” dla “Centralny” w “Konfig. głośników”. link

Tryb dźwięku oryginalny

Typ trybu dźwięku

Opis

Multi Ch Stereo

Korzystaj z tego trybu, by cieszyć się zaletami dźwięku stereo we wszystkich głośnikach.

Virtual

Tryb ten umożliwia doświadczenie szerokiego efektu przestrzennego podczas odtwarzania dźwięku wyłącznie przez głośniki przednie (L/P) i podczas odsłuchu przez słuchawki stereofoniczne.

Tryb dźwięku Auto

Typ trybu dźwięku

Opis

Auto

W tym trybie jest wykrywany typ cyfrowego sygnału wejściowego, taki jak Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (wielokanałowy), a odpowiedni tryb odtwarzania jest wybierany automatycznie.
Jeśli sygnał wejściowy jest sygnałem analogowym lub PCM (2-kanałowym), zostanie użyte odtwarzanie stereo. Dla Dolby Digital lub DTS, muzyka odtwarzana jest zgodnie z odpowiednim numerem kanału.

Tryb dźwięku stereo

Typ trybu dźwięku

Opis

Stereo

W tym trybie dźwięk stereo dwukanałowy jest odtwarzany bez dodatkowego przetwarzania surround.

Dźwięk jest wyprowadzany przez prawy i lewy głośnik główny oraz subwoofer (o ile jest podłączony).

W przypadku podłączenia sygnałów wielokanałowych, są one mieszane do dwóch kanałów audio i odtwarzane bez dodatkowego przetwarzania surround.

Tryb dźwięku Direct

Typ trybu dźwięku

Opis

Direct

Ten tryb odtwarza dźwięk, taki jak nagrany w źródle.

Pure Direct

Ten tryb odtwarza z jeszcze wyższa jakością dźwięku niż tryb “Direct”.
Następujące obwody zostają zatrzymane w celu dalszego poprawienia jakość dźwięku.

Obwód wskaźnika wyświetlacza na korpusie (wyświetlacz wyłączy się).

Przełącznik wejść/wyjść analogowych i procesor.

Tryb dźwięku, który można wybrać dla każdego sygnału wejściowego

Naciskając przyciski MOVIE, MUSIC oraz GAME można wybrać poniższe tryby dźwięku.

Za pomocą menu “Parametr Surround” dostosuj efekt sceny dźwiękowej do własnych preferencji. link

2-kanałowy również obejmuje wejście analogowe.

Ten tryb odtwarza zapis 2-kanałowy w układzie 5.1, 7.1, 9.1 lub 11.1-kanałowym. Nie można go wybrać, gdy podłączone są słuchawki lub gdy konfiguracja głośników jest ustawiona tylko na głośniki główne.

Tryb dźwięku, jaki można wybrać różni się w zależności od formatu audio sygnału wejściowego i liczby kanałów. Szczegóły znajdziesz w części Typy sygnałów wejściowych oraz odpowiadające im tryby dźwiękowelink.

W tych trybach do dźwięku 5.1-kanałowego surround dodawane są nowe kanały surround za pomocą przetwarzania Audyssey DSX®. link

Można to wybrać, gdy sygnał wejściowy nie zawiera Dolby Atmos.

Można to wybrać, gdy sygnał wejściowy zawiera Dolby Atmos.

Tryb dźwięku, jaki można wybrać różni się w zależności od formatu audio sygnału wejściowego i liczby kanałów. Szczegóły znajdziesz w części Typy sygnałów wejściowych oraz odpowiadające im tryby dźwiękowelink.

W tych trybach do dźwięku 5.1-kanałowego surround dodawane są nowe kanały surround za pomocą przetwarzania Audyssey DSX®. link

Uaktualnienie (Auro-3D)

2-kanałowy również obejmuje wejście analogowe.

Tryb dźwięku, jaki można wybrać różni się w zależności od formatu audio sygnału wejściowego i liczby kanałów. Szczegóły znajdziesz w części Typy sygnałów wejściowych oraz odpowiadające im tryby dźwiękowelink.

Nie można go wybrać, gdy są podłączone słuchawki lub gdy jest używana konfiguracja głośników bez przednich górnych głośników.

Nie można go wybrać, gdy są podłączone słuchawki lub gdy są używane tylko przednie głośniki.

Widok na wyświetlaczu

Prezentuje, jaki dekoder będzie używany.

W przypadku dekodera Dolby Digital Plus, pojawi się “Dolby D +”.

Wyświetla dekoder tworzący wyjście dźwięku.

Icon DOLBY Ds ” wskazuje, że dekoder Dolby Surround jest używany.

powrót do góry