Panel tylny

Złącza Bluetooth/antena sieci bezprzewodowej LAN

Służy do podłączania załączonych anten zewnętrznych dla podłączenia Bluetooth/sieci bezprzewodowej, podczas połączenia do sieci przez sieć bezprzewodową LAN, lub podczas podłączenia do urządzenia przenośnego za pomocą Bluetooth. link

Anteny zewnętrzne dla połączenia Bluetooth/sieci bezprzewodowe należy umieścić równomiernie powyżej tylnego zespołu śrub.
Należy obrócić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, dopóki anteny zostaną całkowicie połączone.
Należy obrócić antenę do góry, aby uzyskać lepszy odbiór.

Gniazda DC OUT

Do podłączania urządzeń wyposażonych w funkcję wyzwalania. link

Cyfrowe złącza audio (DIGITAL AUDIO)

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza dźwięku cyfrowego.

Złącze RS-232C

Służy do podłączania urządzeń zdalnego sterowania wyposażonych w złącza RS-232C. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z instrukcją obsługi zewnętrznego urządzenia zdalnego sterowania.

Wcześniej wykonaj poniższe czynności.

Włącz zasilanie amplitunera.
Wyłącz zasilanie amplitunera za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego.
Sprawdź, czy amplituner przełączył się w tryb oczekiwania (standby).

Gniazdo FLASHER IN

Używane w przypadku korzystania ze sterowania BOX lub innego takiego urządzenia sterującego do sterowania tym urządzeniem.

Gniazdo SIGNAL GND

Służy do podłączania uziemienia dla gramofonu. link

Gniazda REMOTE CONTROL

Do podłączania odbiorników/nadajników podczerwieni, umożliwiających obsługę tego i innych urządzeń zewnętrznych z innego pomieszczenia. link

Złącza wideo (VIDEO)

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza wideo.

Złącze HDMI

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza typu HDMI.

Złącze NETWORK

Służy do podłączenia kabla LAN, podczas podłączania do przewodowej sieci LAN. link

Wejście AC (AC IN)

Do podłączania przewodu zasilania. link

Styki anteny FM/AM (ANTENNA)

Służy do podłączania anten FM i anten pętlowych AM. link

Analogowe złącza audio (AUDIO)

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza dźwięku analogowego.

Złącza wejściowe dźwięku 7.1-kanałowego (7.1CH IN)

Służą do podłączania urządzenia mającego wielokanałowe złącza wyjściowe audio. link

Złącza BALANCED XLR OUT

Służą do podłączania wzmacniacza mocy wyposażonego w złącza wejściowe BALANCED XLR. link

Złącza UNBALANCED RCA PRE OUT

Służą do podłączania wzmacniacza mocy wyposażonego w złącza wejściowe UNBALANCED RCA. link

Złącza sygnału komponentowego wideo (COMPONENT VIDEO)

Do podłączania urządzeń wyposażonych w złącza sygnału component video.

UWAGA

Nie dotykaj wewnętrznych szpilek w gniazdach na tylnym panelu. Ładunek elektrostatyczny przenoszony na ciele może spowodować uszkodzenie układów wewnętrznych tego urządzenia.

powrót do góry